Strona Kooperatywy znajduje się pod adresem Wawelska Kooperatywa Spożywcza manually.