lokalnie wspólnie świadomie

Mamy nowy lokal! Zapraszamy na Skłodowskiej 8!

 

List poparcia dla rolników

We współczesnym świecie oddolne inicjatywy, dbające o więzi i rozwój społeczności lokalnych są bezcenne, ponieważ kierują się podstawowymi dla człowieka wartościami. Dlatego wszyscy członkowie Wawelskiej Kooperatywy Spożywczej wspierają i utożsamiają się z postulatami, które formułują rolnicy z Zielonego Miasteczka. W naszej codziennej WSPÓŁpracy zabiegamy o odbudowanie relacji pomiędzy miastem i wsią, która została zniszczona przez […]

zapraszamy do korzystania

Zapraszamy do korzystania z podręcznika „Jak założyć kooperatywę?”, który powstał po III Zjeździe Kooperatyw (czerwiec 2014). Przepraszamy za wszelkie nieścisłości, podręcznik jest ciągle w fazie przedredakcyjnej, ale chcieliśmy się już nim podzielić 🙂