lokalnie wspólnie świadomie

Nowa strona

Drodzy Kooperanci i Sympatycy, uruchamiamy nową stronę www, która mamy nadzieję, jest bardziej przejrzysta i po prostu ładniejsza. Chcieliśmy się nią podzielić jak najszybciej, więc musicie nam wybaczyć pewne braki lub niezbyt aktualne posty. Nad stroną pracujemy cały czas i już niedługo będzie ona wyglądać perfekcyjnie [...]

Mamy nowy lokal! Zapraszamy na Skłodowskiej 8!

[...]

List poparcia dla rolników

We współczesnym świecie oddolne inicjatywy, dbające o więzi i rozwój społeczności lokalnych są bezcenne, ponieważ kierują się podstawowymi dla człowieka wartościami. Dlatego wszyscy członkowie Wawelskiej Kooperatywy Spożywczej wspierają i utożsamiają się z postulatami, które formułują rolnicy z Zielonego Miasteczka. W naszej codziennej WSPÓŁpracy zabiegamy o odbudowanie relacji pomiędzy miastem i wsią, która została zniszczona przez [...]

zapraszamy do korzystania

Zapraszamy do korzystania z podręcznika „Jak założyć kooperatywę?”, który powstał po III Zjeździe Kooperatyw (czerwiec 2014). Przepraszamy za wszelkie nieścisłości, podręcznik jest ciągle w fazie przedredakcyjnej, ale chcieliśmy się już nim podzielić [...]

Wiosenne walne zgromadzenie

Wiosenne walne zgromadzenie
[...]

Wawelska szuka lokalu

[...]