lokalnie wspólnie świadomie

Co to jest koop?

Tu jest info nt kooperatywy